0 312 232 30 71
info@yeryuzumagdurlar.org

Yaralanmalı Kaza

Yaralanmalı trafik kazalarında; Trafik kazası neticesinde kazada yaralanan kişi, tedavi gördüğü süreç içerisinde çalışamadığı için mahrum kaldığı gelirlerin ödenmesini ve hayatının geri kalanında mahrum kaldığı gelir kaybını isteyebilir. Kısacası geçici ve sürekli maluliyetten kaynaklı tazminat alma hakları mevcuttur. Ayrıca kaza sebebiyle yaşadığı elem ve ızdırap için manevi tazminat talep edebilirler. Kazazedeler sakatlık oranına bağlı olarak geçici ve sürekli iş gücü kaybı zararlarını maddi tazminat olarak talep edebilecektir. Kaza sebebiyle yaşadıkları elem ve ızdırap nedeniyle de manevi tazminat isteyebileceklerdir.

Yaralanmalı trafik kazası gerçekleştikten sonra genel itibari ile 8 yıllık süre içerisinde bu tazminatların alınması gerekmektedir. Süreler geçirildikten sonra tazminat isteme hakkı zamanaşımına uğramaktadır.

Maddi ve manevi tazminat, sakatlanan kişinin yaşı, ekonomik durumu, sakatlık oranı, kusur oranı ve benzeri durumlara göre farklılık göstermektedir. Tazminatın hesaplanmasında sakatlanan kişinin uğramış olduğu zararların tam olarak tespit edilmesi önemlidir.