0 312 232 30 71
info@yeryuzumagdurlar.org

Yanlış Tedavi ve Tıbbi Müdahale

Hastanın özel ya da kamuya ait sağlık kuruluşuna başvurmasının ardından, doktor tarafından yapılan tedavinin eksik veya hatalı olması ya da gerekli tedavinin hiç yapılmamış olması, tıbbi uygulama hataları olarak adlandırılmaktadır. Hasta ve hasta yakınlarında tıbbi uygulama hataları nedeniyle meydana gelen zararları tazmin edebilmek için, ilgili kişilerin tazminat davası açma hakları bulunmaktadır. Yaşanan mağduriyete göre açılabilecek davalar; vefat halinde; destekten yoksun kalma tazminatı, sakatlanma halinde; iş gücü kaybı tazminatı ve manevi tazminattır.