0 312 232 30 71
info@yeryuzumagdurlar.org

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Eylemleri

Resmi kurum ve kuruluşların, çalıştırdığı taşeron firmaların eylem ve işlemleri nedeniyle kişilerin gerek kaza gerek başkaca sebeplerle mağduriyete uğraması ve bu mağduriyet neticesinde bir zararın oluşması halinde, zarar gören kişi ve/veya yakınlarının talepte bulunma ve dava etme hakları bulunmaktadır. Zarar gören, maddi veya manevi zarar gören kişilerin bu eylem ve işlemlere karşı İdare Mahkemelerinde iptal davası açılabilecekleri gibi, cismani bir zararın meydana gelmesi halinde adli mahkemelerde tazminat davası da açabilirler.