0 312 232 30 71
info@yeryuzumagdurlar.org

Bir iş yerinde veya iş yeri dışında işin yürütülmesi için yapılan çalışmalar sırasında, bir kişinin yaralanması veya ölümüne sebebiyet veren veya ruhsal açıdan zarara uğramasına vesile olan kazalara iş kazası denmektedir. İş kazası geçiren kişiler; yaralanmaları halinde iş gücü kaybı (geçici veya sürekli iş göremezlik) tazminatı, hayatlarını kaybetmeleri halinde ise yakınları tarafından destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat talep edebilirler. İş kazalarından kaynaklı tazminat davalarında dava zamanaşımı süresi 10 yıldır. Zamanaşımı süresi, kaza tarihinden itibaren işlemeye başlar.